Bokksu.com

September '21 Bokksu: Moon Festival

Funwari Meijin Mochi Puffs: Black Syrup Kinako (4 Packs)

$9.00

- +
Hoshino Hojicha Latte
$1.50 $2.00
- +
Kurumi Walnut Mochi (13 Pieces)

$8.00

- +
Toritama Baumkuchen: Matcha (1 Piece)

$4.00

- +
Setouchi Lemon Mochi (~10 Pieces)

$8.00

- +
Shikamasu!? Otsumami Chinsuko (1 Bag)
$1.50 $3.00
- +
Potato Snack: Corn Potage Flavor (1 Pack, 3 Pieces)

$1.00

- +