Bokksu.com

December '19 : Snowy Hokkaido

December '19 Classic Bokksu: Snowy Hokkaido
$39.99
- +
Natural Yeast Bread: Hokkaido Cream (1 Piece)
$3.00
- +
Onigiri Senbei: Ginshari (22 Packs)
$10.00
- +
Sapporo Okaki Oh! Yaki Toukibi
$30.00
- +
Jaga Pokkuru (10 Bags)
$20.00
- +
Hokkaido White Raspberry
$2.00
- +
Mayo Arare Rice Crackers
$3.00
- +
Yasashii Yuzu Gummy (1 Bag)
$4.00
- +
Fried Buttered Corn: Soy Sauce Flavor
$23.00
- +
Funwari Meijin Mochi Puffs: Hokkaido Milk (6 Packs)
$12.00
- +
Negi Baka Okaki Rice Crackers: Green Onion (1 Bag)
$3.00
- +
White Black Thunder (12 Pieces)
$18.00
- +
Shiroi Koibito: White + Black (24 Pieces)
$34.00 $36.00
- +
Kitsune no Shippo
$4.00
- +
Sencha Tea (1 Bag)
$1.50
- +
Calpico Mochi (8 Pieces)
$6.00
- +