December '21 Bokksu: Hokkaido Holidays

6 products

  6 products
  White Peach Kibi Dango Mochi
  White Peach Kibi Dango Mochi
  White Peach Kibi Dango Mochi (~9 Pieces)
  $8.00
  Jaga Pokkuru (10 Bags)
  Hokkaido Yoichi Apple Gummy
  Jaga Pokkuru (10 Bags)
  $20.00
  Yakiimo Sweet Potato Cookie
  Yakiimo Sweet Potato Cookie
  Yakiimo Sweet Potato Cookie (1 Piece)
  $1.00
  Yubari Melon Chocolate Langue De Chat
  Yubari Melon Chocolate Langue De Chat
  Yubari Melon Chocolate Langue De Chat (10 Pieces)
  $25.00
  Kinako × Black Sesame Soft Candy
  Kinako × Black Sesame Soft Candy
  Kinako × Black Sesame Soft Candy (~15 Pieces)
  $6.00
  Toukibi Cha Tea
  Toukibi Cha Tea
  Toukibi Cha Tea (1 Bag)
  $2.00
  Recently viewed