Bokksu.com

Coming Soon

One-Bite Wagashi: Matcha Warabi Mochi
$5.00
- +
Japanese Kit Kat: Sakura Nihonshu Sake
$12.00
- +
Sweet Potato Langue De Chat Cookie
$20.00
- +
Candied Iyokan Peel
$2.00
- +
Okinawa Kokuto Black Sugar Cookie
$7.00
- +
Osatsu Snack: Sweet Potato
$2.00
- +
Kurumi Walnut Mochi
$8.00
- +
Sakura Bouchée
$3.00
- +
Japanese Kit Kat: Custard Pudding
$12.00
- +
Satsumarché Kagoshima Black Tea
$1.50
- +
Hojicha Tea
$2.00
- +
Japanese Kit Kat: Autumn Sweet Potato
$12.00
- +
Lotus Root & Kokuto Black Sugar Baumkuchen
$3.00
- +
Puru Mocchi: Yogurt Flavor
$3.00
- +
Japanese Kit Kat: Apple Pie Otona No Amasa
$12.00
- +
Coconut Sable Mini: 4 Grains
$3.00
- +
Satsumarche Sakurajima Komikan Tea
$1.50
- +